Borensbergs båtklubb och sportfiskeklubb ordnar kräftfiske i augusti för kommuninnevånare folkbokförda i Motala kommun på kommunens vatten i sjön Boren och Motala ström.

FISKETS GENOMFÖRANDE

1. Vid ditt fisketillfälle skall du infinna dig vid båthamnen i Motala Ström kl. 18:00 då sker genomgång.
    Anmälaren skall själv vara med att fiska!

2. Du 10 tilldelas kräftburar, förbindelselina och flöte samt en påse bete, ta gärna med eget bete då tillgången          kan vara begränsad och kräftorna är hungriga.

3. Burarna läggs enligt anvisningen innan start. Vid burarnas upptagande skall kräftor samt rester av bete                  avlägsnas. Utrustningen återlämnas i samma skick som när du fick den. Du ersätter förlorad bur med 100 kr.

4. OBS! senast kl. 24.00 skall utrustningen vara återlämnad och upptagen fångst redovisad, hur meddelas på            plats. Inlämningen sker en och en med minst 2 meters lucka vid kö.

5. Du bör ta med: en kniv för styckning av bete, ett par ficklampor mot mörkret samt hink eller back att ta                  fångsten i.

6. OBS, alla deltagare bör ha flytväst! Deltagandet sker på egen risk.


Resultat av kräftfisket 2022

Resultatet av kräftfisket 2021 är delvis uppskattat pga. pandeminmen ganska nära.

Frågor om kräftfisket, e-post: ulflevin@hotmail.com